środa, 28 grudnia 2016

W pobliżu Mongolii: jedzenie, świątynia buddyjska- Daleka Syberia cz. XI

Przyszedł czas na kolejny post, a więc przed wami kolejna część z syberyjskiej serii. Tym razem będzie o tym, co zobaczyłam po wyruszeniu z Irkucka w stronę Orlika, Khoyto-Gol. Po przebyciu znacznej odległości znaleźliśmy się w strefie przygranicznej Rosji z Mongolią. Tam przywitali nas strażnicy graniczni i zaczęła się kontrola. Wypytywali nas bardzo szczegółowo o to skąd jesteśmy i co robimy tak daleko od ojczyzny. Tego wieczora mieliśmy pokonać jeszcze sporo kilometrów, więc było to dla nas dość uciążliwe zdarzenie, tym bardziej, że trwało ponad dwie godziny. 
***
It's time for the next post about my journey to Siberia. This time I'll write about travelling from Irkutsk to Orlik. After long time we got to border zone. In this place we met 2 border guards, who controlled us. They asked us where do we come from and what are we doing so far from our country. This evening we had a lot of kilometres to drive, so this situation was quite problematic for us, beecause it lasted about 2 hours.

piątek, 23 grudnia 2016

Bajkał-Święte Morze, Niżnieangarsk, muzeum - Daleka Syberia cz. X


Na co dzień, jak i w trakcie podróży zapisuję w moim dzienniku informacje, które mnie zainteresują. Tak samo było podczas wyprawy na Syberię-wśród wielu nowych napotykających mnie wrażeń, niektóre ciekawe momenty czy myśli mogłyby mi umknąć. Dzięki moim zapiskom zawsze mogę do nich wrócić.
 ***
 I'm used to write  in my diary informations which I'm interested in. I do it everyday and also during my travels. In Siberia I did the same. I had a lot of new experiences so it was possible to forget some interesting moments or ideas. Thanks to these notations I can remind them whenever I want to.Głównym punktem naszego lipcowego wyjazdu było najgłębsze i najstarsze jezioro świata- Bajkał. Po dotarciu do wymarzonego miejsca dostrzegliśmy niesamowity widok: bezkres wód, góry, piasek, dodatkiem do tej pełni szczęścia była dopisująca pogoda. Bez zastanowienia ruszyliśmy w stronę Błękitnego Oka Syberii, aby zanurzyć się w jego wodach. Nie trwało to jednak dług0-w krótkim czasie wsiedliśmy na katamaran i ruszyliśmy na wyspę Jarki. Tam rozbiliśmy namioty i spędziliśmy noc.


***
The main point of our July departure was the deepest and the oldes lake in the World-Baikal. After our arrival to dreamed-of place we saw stunning view: vastness of water, mountains, sand, as well weather was good. On the spur of the moment we run to the Blue Eye of Siberia, to swim in its water. We haven't done it for a long time- after that we jumped on a catamaran and we moved to Jarki Island. On the island we put up our tents and we went sleep.

Poranne słońce przygrzewało z ogromną mocą w nasze namioty. Nieprzyjemną niespodzianką tego poranka były wszechobecne pająki z olbrzymimi odwłokami. Gdy zbieraliśmy pranie zrobione wieczorem w Bajkale, okazało się, że pająki w nocy nie próżnowały-wszystkie nasze ubrania pokryte były ich siecią. W niektórych naszych rzeczach te małe żyjątka zdążyły się nawet zadomowić. ,,Gnus”, czyli bajkalskie meszki, komary na szczęście rano już nam nie doskwierały.
*** 
Morning sun shined with big power onto our tents. Not nice surprise for us was fact that on the Jarki there were a lot of spiders with big abdomens. We wanted to take our laundry which we made in the evening in Baikal, but inside it, there were a lot of spiders net. Some of these animals made in our laundry home. Gnus, insects from Baikal didn't disturb us in the morning, like it was in the evening. 

 

 O godzinie 10:00 wybraliśmy się na spacer wzdłuż bajkalskiego brzegu. Podczas tej krótkiej wędrówki wysłuchaliśmy opowieści naszych znajomych z Syberii o Bajkale. Miejsce naszego pobytu znajduje się w Buriacji, a dokładniej nad Północnym Bajkałem, na Wyspie Jarki. Wyspa ta ma 200-500m szerokości i około 20km długości. Aby się na nią dostać, musieliśmy przepłynąć rzekę Kiczerę

Sam Bajkał jest zarówno najstarszym (ok. 25 mln lat), jak i najgłębszym (w najgłębszym miejscu ma 1642m) jeziorem świata. Jego wody stanowią 20% światowego zapasu słodkiej wody. Szerokość zbiornika wynosi 40-60 km, a jego długość osiąga ok. 600km. Na tym obszarze panują silne wiatry, których nazwy pochodzą od rzek i dolin. Od północy wieje Wierchowik, od zachodu najsilniejszy- Sarma, ze wschodu- Barguzin, a z północnego- zachodu- Kułtuk. Do jeziora wpływa wiele rzek, m.in. Górna Angara, Serenga, Kinora. Odpływ stanowi Angara.

Legenda głosi, że Bajkał miał 500 dzieci. Każde z nich wpadało do jeziora. Jedynie
córka Angara zbuntowała się i wbrew sprzeciwom ojca zakochała się w Jenseju. Aby ją ukarać, ojciec zamknął ją w ciemni, z której uciekła. Rzucił za nią kamieniem, który do tej pory można zobaczyć na rzece Angarze.
***
At 10 a.m. we walked along Baikal's shore. We got a chance to hear some interesting informations about Baikal from our friend from Siberia. The main place of our travel is situated in Buryatia, by North Baikal, on Jarki Island. This island is 200-500m wide and about 20km long. To get to it, we had to swim through Kiczera river.

Baikal is the oldest (about 25mln years) and the deepest (deepest point-1642m) lake in the world. Its water comprise 20% of world's fresh water. Width of Baikal amounts 40-60km and its length about 600km. On this area there are strong winds, which names come from rivers and valleys. From north blows Wierchowik, from west-the strongest- Sarma, from east Barguzin and from north-west side-Kultuk. To Baikal get a lot of rivers, i.a Upper Angara River, Serenga, Kinora. Angara goes out from the Baikal.

Legend says that Baikal had 500 children. Everyone of them jumped into the lake. Only one doughter-Angara-was mutinous. Against protests of her father she fell in love with Jensej. Because of that Baikal wanted to smite her-he closed her in dark room. She run out from this place. Baikal threw on Angara with a stone. Up till now there is this stone on Angara River.
 


W północnej części Bajkału występują piaszczyste wybrzeża i temperatura jest wyższa, na południu temperatury są niższe, a już od Severobajkalska pojawiają się kamienne plaże. Podczas spaceru przed nami rozpościerały się Góry Barguzińskie.
***
In the north part of Baikal there are sandy strands, temperature is higher, in the south of Baikal temperature is lower and from Severobaikalsk strands are rocky. During our walk in front of us outstretched Barguzin Range. 


 Gatunkiem endemicznym charakterystycznym dla jeziora jest m.in.. jedyna słodkowodna foka na świecie-nerpa (mogliśmy ją zobaczyć w muzeum w Listwiance). Dawniej popularne były wytrzymałe na mokry śnieg czapki z młodych nerp, jednak z biegiem lat uległo to zmianie. Ponadto jedynie w Bajkale występuje omul bajkalski (Coregonus migratorius), którego mieliśmy okazję spróbować-jest przepyszny.
***
Endemic species, typical to Baikal is i.a only freshwater seal in the world-nerpa (we saw it in museum in Listwianka). At some time in Siberia there were popular caps made of young nerpas, but now it's only a past. Furthermore, only in Baikal occurs Baikal omul (Coregonus migratorius)-we tasted it and it was delicious! 
 
Wiele drzew, ze względu na obecną tu wieczną zmarzlinę, wytworzyło płaski system korzeniowy. Z tego powodu są one mało odporne na wiatr.

Bajkał znajduje się na światowej liście UNESCO. Jezioro jest ważnym punktem turystycznym. Dużym problemem okolic jeziora są śmieci-co jakiś czas uczniowie organizują akcję ich sprzątania.

Przez Bajkał miał przechodzić ropociąg Wschodnia Syberia-> Ocean Spokojny, jednak przez protesty ekologów i miejscowej ludności, prezydent zmienił plany. Ropociąg zbudowano w Jakucji. 
***
 A lot of trees, because of permafrost created flat root systems. Wind is the biggest enemy for this trees.

Baikal is inlcuded in the Unesco World Heritage Site. Tourists like to come there. Big problem is that in this area there are a lot of litter-once in a while students clean up them.  

There were plans to build pipeline from East Siberia to Pacific Ocean, but environmentalists and locals didn't accept it. President came around and decided to bulid the pipeline in Yakutia.

Po krótkim odpoczynku wróciliśmy do obozu, aby móc popływać w Bajkale. Nasze jedzenie podczas wyprawy nie należało do wykwintnego-tego dnia na obiad jedliśmy mięso z puszki z ryżem i przyprawami. Posiłki przygotowywaliśmy zazwyczaj w garnku na ognisku. Zbyt długie opalanie poskutkowało u niektórych oparzeniami słonecznymi-na Syberii to też jest możliwe!
***
After short break we came back to our camp, to swim in Baikal. Our food during travel wasn't excellent-this day for dinner we ate meat from a can with rice and spices. We prepared our meals on fireplace. Because of too long sunbathing, we had sunburns-it's possible even in Siberia!

 

Na stały ląd do Niżnieangarska wróciliśmy katamaranami. Zakwaterowaliśmy się w ośrodku, którego właścicielem, okazał się Pan z polskimi korzeniami. Dowiedzieliśmy się, że jego pradziad był Polakiem i został zesłany na Syberię. Okazało się, że Właściciel jest bardzo ciekawą osobą. Występował w filmach przyrodniczych związanych z Bajkałem. Był w nich przewodnikiem, ponieważ doskonale zna swoją okolicę i jej przyrodę. Oprócz tego okazało się, że zajmuje się on m.in. hodowlą reniferów, ratownictwem górskim,  połowem ryb.
*** 
We got to mainland to Nizhneangarsk by catamarans. After that we accommodated in house of a man with Polish extraction. His great grandfather was a Polish man who was deported to Siberia. Owner of house was really interesting person. He played in films about Siberia's nature and about Baikal. He was a guide because he knows his area and Baikal's nature perfectly. Furthermore, he is a reindeer grower, mountain rescuer and angler.

W tym samym dniu odwiedziliśmy również muzeum. Mieliśmy okazję zobaczyć tam wiele interesujących przedmiotów związanych z kulturą Syberii, Bajkałem. W mojej pamięci zapisał się kubek papierowy, który zmniejszył się pod wpływem zmiany ciśnienia po obniżeniu na dużą głębokość jeziora. Oprócz tego widzieliśmy tam stare zabawki, samowary, zwierzęta Syberii, odświętne stroje i wiele przedmiotów codziennego użytku.
 ***
This day we also visited a museum. We saw there a lot of things connected to Baikal's culture. In my memory I've got a paper mug-it has smaller size than before because of pressure on high deepth of lake. Furthermore we saw old toys, samovars, animals, festive outfits and a lot of daily things.

 


Wieczorem, Gospodarz ośrodka ugościł nas w myśl przysłowia ,,czym chata bogata”. Siedzieliśmy na zewnątrz, otoczeni śpiewami, wdychając bajkalskie powietrze.
***
 In the evening the Owner entertained us like ,,my house is your house''. We tasted fishes prepared by him, sat outside among singing, breathing with baikal air and listened to his tales.

czwartek, 8 grudnia 2016

I Konkurs z Woman From Forest- EDYTOWANY: WYNIKI

W związku ze zbliżającymi się świętami postanowiłam zorganizować na blogu KONKURS

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

1.    W komentarzu pod postem konkursowym na stronie www.womanfromforest.blogspot.com odpowiedz na pytanie: ,,Jakie miejsce w Polsce warto odwiedzić?” 
i
2.   Zostań obserwatorem bloga www.womanfromforest.blogspot.com .

Konkurs trwa od 09.12.2016r. do 23.12.2016r. W konkursie można wziąć udział tylko raz. Wyniki zostaną ogłoszone 25.12.2016r. 

Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
Szczegóły zawarte są w regulaminie.
 
Do wygrania jedna z 3 poniższych nagród:
Zestaw nr 1:

Zestaw nr 2:

Zestaw nr 3:
Zawartość nagród (zestawów kosmetyków):

Nagroda nr 1:
1.     Ochronna pomadka do ust o arbuzowym zapachu, Balea,
2.     Balsam do ciała Bio- Olive, Bio- Aloe Vera, dla skóry normalnej, Alverde,
3.     Odżywka do włosów zwiększająca objętość, Balea
4.     Krem do rąk z solą z Morza Martwego i z aloesem, dla suchych rąk, Balea,
5.     Żel pod prysznic o zapachu limonki i mięty, Balea,
6.     Herbata ziołowa: czerwonokrzew, wanilia, pomarańcza, Das gesunde plus,

Nagroda nr 2:
1.     Ochronna pomadka z masłem shea i olejem arganowym, dla suchych ust, Balea,
2.     Krem do ciała z masłem shea z olejem arganowym, dla suchej skóry, Balea,
3.     Odżywka do włosów brązowych naturalnych i farbowanych, Balea,
4.     Krem i maska do rąk (2 w 1) z olejem z orzechów makadamia, dla suchych rąk, Balea,
5.     Żel pod prysznic o zapachu marakui i frezji, Balea,
6.     Głogowa herbata z hibiskusem, Marco Polo,

Nagroda nr 3:
1.     Ochronny balsam dla spierzchniętych ust z borówką brusznicą, Balea,
2.     Krem do ciała i twarzy z masłem shea, Balea,
3.     Odżywka dla włosów blond naturalnych i farbowanych, Balea,
4.     Krem do rąk z mocznikiem, dla bardzo suchych dłoni, Balea
5.     Żel pod prysznic o zapachu brzoskwini i lilii wodnej, Balea
6.     Herbata owocowa: głóg, hibiskus, jabłka, skórka pomarańczowa, skórka cytryny, owoc czarnego bzu, Marco Polo

Regulamin.  

WYNIKI
Nadszedł dzień rozstrzygnięcia I Konkursu z Woman From Forest!
Dziękuję za każde zgłoszenie do konkursu. Wszystkie miejsca,  które opisaliście są naprawdę interesujące. Mam nadzieję, że uda mi się je wkrótce odwiedzić. Ze wszystkich komentarzy wybrałam 3 odpowiedzi na pytanie konkursowe.
Osoby, które wygrały:
Zareklamowana Paula, Paulina Anna oraz Aneta T.
Ze względu na brak odpowiedzi na wiadomość ze strony Zareklamowana Paula, nagroda zostanie przekazana kolejnej wybranej osobie- Milena M.
GRATULUJĘ! :)

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Kolej Bajkalsko-Amurska - Daleka Syberia cz. IX

W trakcie naszej podróży po Syberii dużą część trasy pokonaliśmy koleją. W Kolei Bajkalsko-Amurskiej spędziliśmy kilka dni. Tory przecinały ogromne połacie tajgi, syberyjskie rzeki. Długo towarzyszył nam również widok pięknych górskich pasm. Część trasy biegnie wzdłuż najstarszego i najgłębszego jeziora na świecie-Bajkału, zwanym Błękitnym Okiem Syberii lub Syberyjskim Morzem. Podczas przejazdu BAM-em można zachwycać się pięknem jego bezkresu.
 ***

Large part of our journey in Siberia we travelled by train. In Baikal-Amur Mainline we spent few days. Railway tracks are surrounded by taiga, Siberian rivers. There were also a lot of beautiful mountains. Part of our way we went along the oldest and the deepest lake in the world-Baikal, called the Blue Eye of Siberia or the Holy Sea of Siberia. During travelling by BAM, we could admire its vastness.